Uzman Ara

Bireysel Beslenme Danışmanlığı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Sağlık; fiziksel, mental ve ruhsal olarak tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır. Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde sağlıklı beslenmenin önemi ise sayısız araştırma ile kanıtlanmıştır.

Sağlığın sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması için sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmek gerekir.

İnsan sağlığını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar; genetik ve çevresel faktörler olarak sınıflandırılır. Genetik faktörler; aileden gelen faktörler iken, çevresel faktörler ise yaşadığımız çevre koşulları ve yaşam tarzımızdır. Çevresel faktörler içerisinde sağlığımızı etkileyen en önemli etmen ise beslenme tarzımızdır. Beslenme tarzımız; performansımızı, iyilik halini, psikolojimizi ve vücut ağırlığımızı etkilemek ile kalmaz aynı zamanda genetik olarak risk taşıdığımız bazı kronik hastalıklara yakalanma riskimizi azaltır veya arttırır. Doğru beslenerek; kronik hastalıklar nedeni ile oluşabilecek erken ölüm riskini de en aza indirmiş oluruz.
Sağlıklı beslenme, hayatın her anında sürdürülmesi gereken bir eylemdir. Yemek yeme, sadece karın doyurmak değildir. Fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir olgudur. Hayatın tatlarından uzak kalmadan, mutlu ve sağlıklı bir şekilde her istediğimiz besinden tüketerek yaşamamız ise ancak sağlıklı beslenme ilkelerini çok iyi bilmek ile sağlanabilir.

bireysel

Her bireyin günlük enerji ve besin öğesi ihtiyacı birbirinden farklıdır. Sağlıklı beslenme ilkeleri yaş grubu aynı olan bireyler için benzer olsa da, kişinin beslenme programının kendine özel olması gereklidir. Çünkü yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, vücut yapısı, hastalık durumu, kan bulguları, ekonomik durumu, yaşadığı ortam ve çalıştığı çevre, ulaşabileceği besin türleri ve beslenme alışkanlıkları gibi birçok etmen kişinin beslenme durumunu etkiler ve bütün bu faktörler göz önünde bulundurularak kişisel beslenme programı oluşturulmalıdır.

Yaşamın her döneminde sağlığın korunması ve sürdürülmesini sağlamak için, bireyler sağlıklı beslenme ilkelerini ve kendilerine özel beslenme programlarının özelliklerini bilmelidir. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve yaşam tarzı haline getirmek ise, ancak bir beslenme ve diyet uzmanı ile birebir görüşmeler ile sağlanabilir.

Her yaş grubu, her fizyolojik durum ve en önemlisi her birey için “KİŞİYE ÖZGÜ” bir beslenme programı olduğu unutulmamalıdır. Her birey nasıl tek ve kendine özel ise, beslenme programları ve diyetlerde ÖZEL olmalıdır.